Logowanie    Rejestracja     
Obserwowane 0   Koszyk jest pusty
  
w produktach w artyku砤ch
Wy秝ietl produkty producenta:
sklepbobas.pl na facebook

twitter
instagram


pl. Matejki 2a
Zielona G髍a
607 122 525
(068) 324 60 50
603 894 600 biuro@sklepbobas.pl

Nasze aukcje allegro aukcje sklepbobas na allegro

Przesy砶i kurierskie przesy砶i kurierskie
  
  

Bebetto Rainbow, w髗ek spacerowy

Bebetto Rainbow, w髗ek spacerowy 198
Bebetto Rainbow, w髗ek spacerowy 198   Bebetto Rainbow, w髗ek spacerowy 199   Bebetto Rainbow, w髗ek spacerowy 208   Bebetto Rainbow, w髗ek spacerowy 253   Bebetto Rainbow, w髗ek spacerowy 351   Bebetto Rainbow, w髗ek spacerowy 389   Bebetto Rainbow, w髗ek spacerowy W15   Bebetto Rainbow, w髗ek spacerowy W16   Bebetto Rainbow, w髗ek spacerowy W25
dost阷ny: zapytaj
producent: Bebetto
Bebetto
Kolor 
Cena: 649,00 z
kod produktu: Rainbow

    opis produktu           cechy produktu           opinie    

Wózek spacerowy Bebetto model: Rainbow

Wózek spacerowy Bebetto model: Rainbow.

Przesy砶a za wózek gratis.

(Przy przedp砤cie)

Wózek spacerowy Bebetto model: Rainbow

Rainbow jest lekkim wózkiem, dost阷nym tylko na bia砮j ramie.

Wózek spacerowy posiada pompowane ko砤 przednie i tylne.

Przednie ko砤 obrotowe z mo縧iwo禼i zablokowania wyposa縪ne w systemy SAS i DMS. 

Spacerówka posiada hamulec jedno punktowy blokuj眂y dwa ko砤 jednocze秐ie.

Wózek spacerowy Bebetto model: Rainbow

Od 6 do 36 miesi眂a, do 15 kg

Tapicerka wykonana z materiaów impregnowanych, z filtrem uv 50

Regulowane oparcie siedziska do 4 pozycji.

Przed硊縪na budka.

Wózek spacerowy Bebetto model: Rainbow

Stopniowa regulacja podnó縦a.

Odpinana barierka bezpiecze駍twa w formie pa潮ka.

Ods砤niane okienko z wentylacj z ty硊 budki.

Wózek spacerowy Bebetto model: Rainbow

5 punktowe pasy bezpiecze駍twa z mo縧iwo禼i regulacji wysoko禼i.

Siedzisko spacerowe wyposa縪ne w wk砤dk i przykrycie na nó縦i

Wózek spacerowy Bebetto model: Rainbow

Lekka aluminiowa konstrukcja.

Hamulec nowej generacji (bez linek hamulcowych)

Prosty system sk砤dania ramy.

Ma砮 wymiary ramy po z硂縠niu.

Wózek spacerowy Bebetto model: Rainbow

Du縠 pompowane ko砤 przednie i tylne, skr阾ne z mo縧iwo禼i blokady jazdy na wprost.

Dodatkowa r眂zka do przenoszenia wózka po z硂縠niu.

2 poziomy amortyzacji pionowej.

Amortyzacja pozioma,

Kó砶a wypinane ze stela縜 razem z o秌ami.

9 pozycji regulacji wysoko禼i r眂zki.

W ZESTAWIE:

Folia przeciwdeszczowa
Przykrycie na nó縦i

DOST蔖NOζ KOLORYSTYCZNA:

198 199
Wózek spacerowy Bebetto model: Rainbow Wózek spacerowy Bebetto model: Rainbow
208 253
Wózek spacerowy Bebetto model: Rainbow Wózek spacerowy Bebetto model: Rainbow
351 389
Wózek spacerowy Bebetto model: Rainbow Wózek spacerowy Bebetto model: Rainbow
W15 W16
Wózek spacerowy Bebetto model: Rainbow Wózek spacerowy Bebetto model: Rainbow
W25  
Wózek spacerowy Bebetto model: Rainbow  

DANE TECHNICZNE:

Wózek spacerowy Bebetto model: Rainbow

INNOWACJE BEBETTO:

Wózek spacerowy Bebetto model: Rainbow

Firma Bebetto wychodz眂 na przeciw oczekiwa klientów jako materia硊 konstrukcyjnego wózków zamiast stali wybra砤 aluminium.
Zabieg ten spowodowa, 縠 wózki te wa勘 przeci阾nie o 2-3 kg mniej ni klasyczne – stalowe.

Dzi阫i temu wózki Bebetto s wyra糿ie l縠jsze i bezkonkurencyjne, a jednocze秐ie tak samo wytrzyma砮 jak wózki ze stela縠m stalowym.

Aluminiowa konstrukcja jest szczególnie istotna dla rodziców mieszkaj眂ych na wy縮zych kondygnacjach budynków oraz dla podró縰j眂ych z dzieckiem.

Wózek spacerowy Bebetto model: Rainbow
Wszystkie nasze wózki wykonane s w Polsce zgodnie z najnowsz norm EN 1888:2012, która okre秎a wymagania bezpiecze駍twa oraz metody bada dotycz眂e wózków dzieci阠ych, przeznaczonych do przewozu jednego dziecka lub wi阫szej liczby dzieci, ka縟e o masie cia砤 do 15 kg.
Wózek spacerowy Bebetto model: Rainbow

W dba硂禼i o ka縟y szczegó w produkowanych przez nas akcesoriach marka Bobostello, daje Pa駍twu mo縧iwo舵 dokupienia parasolki do wózka w kolorze i tkaninie odpowiadaj眂ej tapicerce wózka.

Udogodnienie to pozwala zadowoli nawet najbardziej wymagaj眂ych klientów i tworzy niepowtarzalny zestaw.

Nasze parasole chroni Pa駍twa pociechy przed negatywnym wp硑wem promieniowania s硂necznego w upalne dni., a tak縠 podczas tak niekorzystnych warunków jak deszcz czy wiatr.

Wszystkie parasolki posiadaj mo縧iwo舵 regulacji oraz wypinany uchwyt pasuj眂y do okr眊硑ch jak i owalnych profilów stela縜 wózka.

Istnieje mo縧iwo舵 wykorzystania zarówno do wózków g酬bokich jak i spacerowych.
 

 Wózek spacerowy Bebetto model: Rainbow

Absorption System - System absorpcji wstrz眘ów – w celu poprawy komfortu jazdy, przednie mechanizmy obrotowe kó zosta硑 wyposa縪ne w elementy amortyzuj眂e, które poch砤niaj drgania kó spowodowane nierówno禼iami nawierzchni, po której jedzie wózek.

Ka縟y mechanizm obrotowy ma w砤sny element amortyzuj眂y, co zwi阫sza komfort pokonywania terenu o nieregularnym ukszta硉owaniu.

Amortyzacja w du縴m stopniu eliminuje odrywanie si od powierzchni jednego z kó, gdy drugie pokonuje przeszkod.

DMS* - Direction Memory System - Pami赕 kierunku – Pokonywanie nierówno禼i przednimi ko砤mi, mo縠 powodowa odrywanie si jednego z kó od powierzchni, gdy drugie ko硂 pokonuje przeszkod.

W momencie, gdy wózek pokonuje przeszkod przednimi obrotowymi ko砤mi, mo縠 doj舵 do oderwania si jednego z kó od powierzchni.

W sytuacjach takich ko硂, które traci kontakt z pod硂縠m mo縠 zacz辨 samoistny obrót i zmienia swoje ustawienie w stosunku do kierunku jazdy drugiego ko砤.

Ponowne zetkni阠ie si ko砤 z powierzchni, które zmieni硂 swój kierunek i próbuje powróci do prawid硂wego toru jazdy mo縠 powodowa jego drgania.

Mechanizm Pami赕 kierunku ma za zadanie utrzymanie oderwanego ko砤 w po硂縠niu, w którym znajdowa硂 si przed utrat kontaktu z pod硂縠m.

Wózek spacerowy Bebetto model: Rainbow

Wózki Bebetto z wszywk UV50+ posiadaj elementy tapicerki zapewniaj眂e bardzo wysok ochron przeciws硂neczn.

Materia硑 poszy spe硁iaj kryteria UPF (wspó砪zynnik ochrony przed promieniowaniem UV) w wysoko禼i 50+.

Chroni zarówno przed promieniowaniem UVA oraz UVB.

Na promieniowanie s硂neczne nara縠ni jeste秏y o ka縟ej porze roku.

Zastosowana innowacja powoduje, 縠 wybrane elementy tapicerki, jak np. poszycie budki gondoli stanowi barier chroni眂 Pa駍twa pociechy przed negatywnym wp硑wem promieniowania.

Firma Bebetto zapewnia serwis gwarancyjny „od drzwi do drzwi”.

Produkt, który wymaga serwisowania (zakupiony w autoryzowanym punkcie sprzeda縴 Bebetto), producent odbiera wózek z dowolnie wskazanego miejsca w kraju, a nast阷nie po serwisowaniu zwraca na ten sam adres.

Za硂縠niem serwisu jest odes砤nie naprawionego produktu do klienta, w ci眊u 2 dni roboczych od jego otrzymania (Serwis 48).

Klient o fakcie odes砤nia naprawionego produktu informowany jest telefonicznie. 

Serwis dost阷ny jest na terenie ca砮j Polski przez ca硑 okres u縴tkowania wózka.

Przez pierwsze 24 miesi眂e us硊ga jest bezp砤tna.

Bezp砤tna przesy砶a dotyczy wy潮cznie firmy kurierskiej wskazanej przez serwis firmy Bebetto.

Wi阠ej informacji znajd Pa駍two na stronie www.bebetto.eu

Strona g丑wna    O sklepie    Mapa serwisu    Regulamin    Polityka cookies     Polityka prywatnosci