Logowanie    Rejestracja     
Obserwowane 0   Koszyk jest pusty
  
w produktach w artyku砤ch
Wy秝ietl produkty producenta:
sklepbobas.pl na facebook

twitter
instagram


pl. Matejki 2a
Zielona G髍a
607 122 525
(068) 324 60 50
603 894 600 biuro@sklepbobas.pl

Nasze aukcje allegro aukcje sklepbobas na allegro

Przesy砶i kurierskie przesy砶i kurierskie
  
  

Espiro Only, w髗ek wielofunkcyjny

Espiro Only, w髗ek wielofunkcyjny 02
Espiro Only, w髗ek wielofunkcyjny 02   Espiro Only, w髗ek wielofunkcyjny 05   Espiro Only, w髗ek wielofunkcyjny 07   Espiro Only, w髗ek wielofunkcyjny 10   Espiro Only, w髗ek wielofunkcyjny 17
dost阷ny: zapytaj
nowo濇
producent: Espiro
Espiro
Only 2w1
Adaptery do fotelika Recaro, Kiddy, Cybex, Be Safe, Maxi-Cosi
Folia przeciwdeszczowa do gondoli
Folia przeciwdeszczowa do spacer體ki
Kolor 
Cena: 1799,00 z
kod produktu: Only 2w1

    opis produktu           cechy produktu           opcje produktu           opinie    

Wózek wielofunkcyjny Espiro model:  NEXT AVENUE

Wózek wielofunkcyjny Espiro model: ONLY

Kompaktowy wózek 3w1, wystarczaj眂y na ca硑 okres wózkowania (do 22 kg), bez konieczno禼i wymiany go na mniejsz spacerówk.
Z lekkim aluminiowym stela縠m na 4 pompowanych ko砤ch z pe硁 amortyzacj.

Z ultralekk i pe硁owymiarow gondol oraz wygodnym siedziskiem montowanym w obie strony.

Kompaktowy wózek 3w1, wystarczaj眂y na ca硑 okres wózkowania (do 22 kg), bez konieczno禼i wymiany go na mniejsz spacerówk.
Z lekkim aluminiowym stela縠m na 4 pompowanych ko砤ch z pe硁 amortyzacj.
Z ultralekk i pe硁owymiarow gondol oraz wygodnym siedziskiem montowanym w obie strony.

Superkompaktowy stela na pompowanych ko砤ch

Stela wózka only ma s硊縴 rodzicom i dzieciom nawet przez 4 lata.
Aby wózek by jak naj砤twiejszy w obs硊dze, stela zosta wykonany z lekkiego aluminium, sk砤da si zaledwie jednym ruchem r阫i do minimalnego rozmiaru, przez co równie 砤two przenosi si go i przechowuje na p砤sko i w pionie. Wa縴 jedynie 7 kg.
Posiada 4 pompowane ko砤 z opon z bie縩ikiem, co zapewnia doskona潮 przyczepno舵.
Wszystkie ko砤 posiadaj amortyzacj, a przednie s w pe硁i skr阾ne oraz posiadaj blokad.
Bardzo pojemny kosz mie禼i wiele akcesoriów, a zapinana na zamek pokrywa zebezpiecza je przed wypadaniem.

Superlekka obszerna gondola

Gondola wózka espiro only wa縴 zaledwie 3,9 kg oraz posiada obszerne wn阾rze.
Bardzo 砤two montuje si j bezpo秗ednio na stela縰, bez konieczno禼i u縴cia dodatkowych adapterów.
Jest to niezwykle wygodne dla rodziców, którzy cz阺to przenosz gondol.
Odpowiedni wentylacj i komfort termiczny podczas gor眂ych dni zapewniaj du縠 okno wentylacyjne z siatk znajduj眂e si z ty硊 budki.
Podczas ch硂dniejszych dni gondol mo縩a u縴wa ze specjalnym pokrowcem na zamek i ko硁ierzem na magnesy.
Du縴m atutem jest jako禼iowy materacyk i wypinana wy禼ió砶a wykonane z mi阠iutkiego i przyjaznego dla dziecka materia硊.
Gondola posiada dodatkowy daszek oraz wbudowan moskitier - latem nie ma konieczno禼i u縴wania dodatkowych akcesoriów chroni眂ych przed 秝iat砮m, czy owadami.
Wielofunkcyjne, pe硁owymiarowe siedzisko

Je秎i dziecko zaczyna siada i obserwowa 秝iat potrzebuje spacerówki z bezpiecznym i komfortowym siedziskiem. W espiro only siedzisko mo縩a ustawia w obie strony: przodem i ty砮m do kierunku jazdy.
Cz阺to najm硂dsi czuj si bezpiecznie kiedy widz rodziców podczas spacerów, a kiedy podrosn najbardziej interesuje ich 秝iat.
Podnó縠k, oparcie, budka, pasy s w pe硁i regulowane i mo縩a je 砤two i szybko dostosowywa do potrzeb rozn眂ego dziecka.
Oparcie mo縩a ustawia do pozycji p砤skiej.
Budka jest dodatkowo poszerzana, posiada du縠 okna wentylacyjne i wbudowan moskitier. Co wa縩e dla rodziców - to wielofunkcyjne siedzisko wa縴 zaledwie 4 kg.
Oparcie wózka mo縩a ustawi w trzech pozycjach, dziecko mo縠 wygodnie siedzie, drzema lub spa na p砤sko. Wszystkie poziomy ustawienia siedziska mo縩a regulowa zarówno kiedy dziecko siedzi przodem, jak i ty砮m do kierunku jazdy. Teleskopowo regulowana r眂zka z ekoskóry sprawia, 縠 wózek wygodnie prowadzi si rodzicom o wysokim, jak i ni縮zym wzro禼ie.

Budka siedziska jest wyj眛kowo obszerna i dodatkowo poszerzana- wystarczy rozpi辨 zamek i maksymalnie rozci眊n辨 budk. Razem z daszkiem, budka doskonale chroni dzieci przed s硂馽em i opadami.
W budce siedziska znajduj si dwa nowatorskie okna z siatk. Du縠 rozpinane na zamek zapewnia doskona潮 wentylacj w ciep砮 dni, a ma砮 pozwala na podgl眃anie dziecka przez rodziców, kiedy dziecko podró縰je przodem do kierunku jazdy.
Podnó縠k w siedzisku wózka jest regulowany. Je秎i dziecko lubi spa w wózku uniesienie podnó縦a do góry naturalnie przed硊縜 powierzchni do spania. Wn阾rze siedziska wykonane jest z mi阫kich i przyjaznych dla dzieci materiaów, pod g硂w znajduje si mi阫ka wk砤dka, a 5- cio punktowe pasy zabezpieczone s dodatkowymi ochraniaczami. Wszystkie materia硑 s 砤twe w czyszczeniu.
Z ty硊 siedziska znajduje si dodatkowy schowek zapinany na zamek na drobne akcesoria. Pa潮k zabezpieczaj眂y dzieci 砤two wypina si, przyciskaj眂 guziki znajduj眂e si po bokach. Wykonany jest z przyjemnej w dotyku i 砤twej w czyszczeniu ekoskóry.
Wózek posiada bardzo obszerny kosz na akcesoria i zakupy, który dodatkowo zamykany jest od góry na zamek. Dzi阫i temu zawarto舵 kosza jest niewidoczna i odpowiednio zabezpieczona. Stela wózka jest kompaktowy i lekki, wykonany z aluminium wa縴 tylko 7 kg. Sk砤da si dos硂wnie jednym ruchem r阫i. Po z硂縠niu mo縩a go przechowywa na p砤sko lub pionowo- zajmuje ma硂 miejsca. Wózek mo縩a z硂縴 razem z siedziskiem.
Ko砤 wózka s pompowane, na zewn眛rz znajduje si gumowa opona z bie縩ikiem, który gwarantuje odpowiedni przyczepno舵. Wszystkie ko砤 posiadaj pe硁 amortyzacj. Z ty硊 znajduje si ergonomiczny hamulec. Przednie ko砤 s skr阾ne, z osi obrotu 360 i dodatkow blokad, która przydaje si na wyj眛kowo nierównej nawierzchni. Przednie ko砤 równie posiadaj amortyzacj, która minimalizuje wstrz眘y przy zetkni阠iu z kraw昕nikami.
Zarówno gondola, jak i siedzisko wykonane s z wodoodpornych materiaów, a materia budek posiada dodatkow ochron przeciw promieniom UV. W budce gondoli znajduje si wbudowana moskitiera oraz regulowany daszek, które s bardzo pomocne latem chroni眂 przed s硂馽em i owadami.
Budka w gondoli posiada nowatorskie du縠 okno wentylacyjne zabezpieczone siatk, bardzo przydatne podczas cieplejszych dni. Zapewnia prawid硂w wentylacj i komfort termiczny najm硂dszym. W gondoli znajduje si trwa硑 i jako禼iowy materacyk wraz z wy禼ió砶, która wykonana jest z mi阫kiego i przyjaznego dla dzieci materia硊. Wy禼ió砶a jest w ca硂禼i wypinana i 砤twa w czyszczeniu.

W zestawie:

Aluminiowy stela z 4 pompowanymi ko砤mi i koszem

Gondola z budk


Wy禼ió砶a gondoli z materacem


Pokrowiec do gondoli


Siedzisko z budk i 5-cio punktowymi pasami


Pa潮k z ekoskóry


Pokrowiec na nogi


Torba z kieszeniami termoizolacyjnymi


Mata do przewijania

Akcesoria do dokupienia:

Adaptery do fotelika


Folia przeciwdeszowa na spacerówk


Folia przeciwdeszczowa na gondol

Dane techniczne:

Dost阷na kolorystyka:

02
05
07
10
17

 

Strona g丑wna    O sklepie    Mapa serwisu    Regulamin    Polityka cookies     Polityka prywatnosci