Logowanie    Rejestracja     
Obserwowane 0   Koszyk jest pusty
  
w produktach w artyku砤ch
Wy秝ietl produkty producenta:
sklepbobas.pl na facebook

twitter
instagram


pl. Matejki 2a
Zielona G髍a
607 122 525
(068) 324 60 50
603 894 600 biuro@sklepbobas.pl

Nasze aukcje allegro aukcje sklepbobas na allegro

Przesy砶i kurierskie przesy砶i kurierskie
  
  

Bebetto Nitello, w髗ek wielofunkcyjny

Bebetto Nitello, w髗ek wielofunkcyjny 01
Bebetto Nitello, w髗ek wielofunkcyjny 01   Bebetto Nitello, w髗ek wielofunkcyjny 02   Bebetto Nitello, w髗ek wielofunkcyjny 03   Bebetto Nitello, w髗ek wielofunkcyjny 04   Bebetto Nitello, w髗ek wielofunkcyjny 01 Shine   Bebetto Nitello, w髗ek wielofunkcyjny 02 Shine   Bebetto Nitello, w髗ek wielofunkcyjny 03 Shine   Bebetto Nitello, w髗ek wielofunkcyjny 04 Shine   Bebetto Nitello, w髗ek wielofunkcyjny 05 Shine   Bebetto Nitello, w髗ek wielofunkcyjny 06 Shine   Bebetto Nitello, w髗ek wielofunkcyjny 07 Shine
dost阷ny: zapytaj
nowo濇
producent: Bebetto
Bebetto
Nitello 2w1
Nitello Shine 2w1
Adaptery do fotelika Recaro, Kiddy, Cybex, Be Safe, Maxi-Cosi
Kolor  
Cena: 1799,00 z
kod produktu: Nitello 2w1

    opis produktu           cechy produktu           opcje produktu           opinie    

Wózek wielofunkcyjny Bebetto model: Bresso Premium Class

Wózek wielofunkcyjny Bebetto model: Nitello.

Przesy砶a za wózek gratis.

Nitello SHINE – ol秐ienie i blask

Wybierz kolekcj Nitello SHINE i wyró縩ij si z codziennej szaro禼i.


Po硑skliwa eko-skóra prezentuje si cudownie w ka縟ym 秝ietle.

Kompaktowy stela nie tylko 秝ietnie wygl眃a, ale tak縠 jest amortyzowany i 砤twa w sk砤daniu.


Kompaktowa gondola

Gondola Nitello SHINE zapewnia dziecku du縪 przestrzeni, pozwalaj眂 na komfortowe spacerowanie.
Dno gondoli zosta硂 obszyte materia砮m, a budk wykonano z po硑skliwej eko-skóry.
Mo縧iwo舵 wyboru z szerokiej gamy wersji kolorystycznych sprawia, 縠 bez problemu znajdziesz swój ulubiony wózek

Dlaczego Nitello?

Wózek Nitello to po潮czenie lekko禼i i atrakcyjnego designu.
Gondola w wersji standardowej wyró縩ia si atrakcyjnymi wzorami na budce, które 秝ietnie harmonizuj ze stonowanymi odcieniami tapicerki.
Gondola ma mo縧iwo舵 szerokiego roz硂縠nia budki, co chroni przed deszczem czy wiatrem. Regulowane oparcie pozwala na zmian pozycji dziecka.
Materacyk wyposa縪no we wk砤d zabezpieczony przed przemakaniem, a poszewka ma zamek b硑skawiczny, u砤twiaj眂y jego utrzymanie w czysto禼i.

Zmodernizowana spacerówka

W modelu Nitello mo縠sz liczy na spacerówk opart na nowoczesnym projekcie.
Ma ona mo縧iwo舵 szybkiego wypi阠ia poprzez jednoczesne rozbrojenie blokady po obu stronach bazy – takie rozwi眤anie pozwala na wyj眛kowo wygodn zmian po硂縠nia siedziska przodem lub ty砮m do kierunku jazdy.
Spacerówk wyposa縪no w komfortowy, dwustronny materacyk – z jednej strony pokryty mi阫k bawe硁.
Wygodny system wypinania barierki u砤twia u硂縠nie dziecka w wygodnej pozycji.

Funkcjonalne rozwi眤ania

Stela w wózkach Nitello jest lekki i komfortowy.
Dzi阫i wykorzystaniu kó Flexy Wheels mo縩a liczy na komfortowe spacerowanie bez konieczno禼i dbania o odpowiedni poziom ci秐ienia w oponach.
Stela zosta wyposa縪ny w boczne amortyzatory Soft/Hard, które minimalizuj drgania podczas jazdy po nierówno禼iach.

W ZESTAWIE:

Aluminiowy stela
Gondola
Siedzisko spacerowe
Torba piel阦nacyjna

Folia przeciwdeszczowa

Moskitiera

Pojemnik na butelk

 

DOST蔖NOζ KOLORYSTYCZNA:

Standard:

01
02
03
04

Shine:

01
02
03
04
05
06
07

DANE TECHNICZNE:

INNOWACJE BEBETTO:

Wózek wielofunkcyjny Bebetto model: Murano

Firma Bebetto wychodz眂 na przeciw oczekiwa klientów jako materia硊 konstrukcyjnego wózków zamiast stali wybra砤 aluminium.
Zabieg ten spowodowa, 縠 wózki te wa勘 przeci阾nie o 2-3 kg mniej ni klasyczne – stalowe.

Dzi阫i temu wózki Bebetto s wyra糿ie l縠jsze i bezkonkurencyjne, a jednocze秐ie tak samo wytrzyma砮 jak wózki ze stela縠m stalowym.

Aluminiowa konstrukcja jest szczególnie istotna dla rodziców mieszkaj眂ych na wy縮zych kondygnacjach budynków oraz dla podró縰j眂ych z dzieckiem.

Wózek wielofunkcyjny Bebetto model: Murano
Wszystkie nasze wózki wykonane s w Polsce zgodnie z najnowsz norm EN 1888:2012, która okre秎a wymagania bezpiecze駍twa oraz metody bada dotycz眂e wózków dzieci阠ych, przeznaczonych do przewozu jednego dziecka lub wi阫szej liczby dzieci, ka縟e o masie cia砤 do 15 kg.
Wózek wielofunkcyjny Bebetto model: Murano

Foteliki samochodowe MARS Comfort przeznaczone dla dzieci od urodzenia do oko硂 1 roku 縴cia (0-13kg) posiadaj Europejski Certyfikat Bezpiecze駍twa, zgodnie z norm ECE R44/04.

Fotelik przeszed pozytywnie zlecone próby zderzeniowe o podwy縮zonych wymaganiach.

Posiada jedne z najbezpieczniejszych na 秝iecie 3-punktowe szelki bezpiecze駍twa zapinane zamkiem centralnym.

Wyposa縪ny jest we wzmocniony zagówek i boki fotelika zapewniaj眂e najwy縮zy poziom bezpiecze駍twa przy uderzeniach bocznych.

Komfort fotelika zapewnia ergonomiczny uchwyt do przenoszenia fotelika.

MARS posiada tak縠 wk砤dk redukcyjn dla mniejszych dzieci, system szybkiej regulacji szelek proporcjonalnie do wzrostu dziecka.

Ciekawym rozwi眤aniem jest ukszta硉owanie podstawy, które pozwala na ko硑sanie dziecka.

Szerokie wn阾rze noside砶a zapewnia dziecku wi阫sz swobod podczas podró縴.

Tapicerka fotelików MARS Comfort wykonywana jest w kolorystyce odpowiadaj眂ej tapicerce wózków Bebetto.

Dzi阫i temu nawet najwi阫si esteci dopasuj fotelik do koloru i tkaniny wózka.

Wózek wielofunkcyjny Bebetto model: Murano

W dba硂禼i o ka縟y szczegó w produkowanych przez nas akcesoriach marka Bobostello, daje Pa駍twu mo縧iwo舵 dokupienia parasolki do wózka w kolorze i tkaninie odpowiadaj眂ej tapicerce wózka.

Udogodnienie to pozwala zadowoli nawet najbardziej wymagaj眂ych klientów i tworzy niepowtarzalny zestaw.

Nasze parasole chroni Pa駍twa pociechy przed negatywnym wp硑wem promieniowania s硂necznego w upalne dni., a tak縠 podczas tak niekorzystnych warunków jak deszcz czy wiatr.

Wszystkie parasolki posiadaj mo縧iwo舵 regulacji oraz wypinany uchwyt pasuj眂y do okr眊硑ch jak i owalnych profilów stela縜 wózka.

Istnieje mo縧iwo舵 wykorzystania zarówno do wózków g酬bokich jak i spacerowych.
 

 Wózek wielofunkcyjny Bebetto model: Murano

Absorption System - System absorpcji wstrz眘ów – w celu poprawy komfortu jazdy, przednie mechanizmy obrotowe kó zosta硑 wyposa縪ne w elementy amortyzuj眂e, które poch砤niaj drgania kó spowodowane nierówno禼iami nawierzchni, po której jedzie wózek.

Ka縟y mechanizm obrotowy ma w砤sny element amortyzuj眂y, co zwi阫sza komfort pokonywania terenu o nieregularnym ukszta硉owaniu.

Amortyzacja w du縴m stopniu eliminuje odrywanie si od powierzchni jednego z kó, gdy drugie pokonuje przeszkod.

DMS* - Direction Memory System - Pami赕 kierunku – Pokonywanie nierówno禼i przednimi ko砤mi, mo縠 powodowa odrywanie si jednego z kó od powierzchni, gdy drugie ko硂 pokonuje przeszkod.

W momencie, gdy wózek pokonuje przeszkod przednimi obrotowymi ko砤mi, mo縠 doj舵 do oderwania si jednego z kó od powierzchni.

W sytuacjach takich ko硂, które traci kontakt z pod硂縠m mo縠 zacz辨 samoistny obrót i zmienia swoje ustawienie w stosunku do kierunku jazdy drugiego ko砤.

Ponowne zetkni阠ie si ko砤 z powierzchni, które zmieni硂 swój kierunek i próbuje powróci do prawid硂wego toru jazdy mo縠 powodowa jego drgania.

Mechanizm Pami赕 kierunku ma za zadanie utrzymanie oderwanego ko砤 w po硂縠niu, w którym znajdowa硂 si przed utrat kontaktu z pod硂縠m.

Wózek wielofunkcyjny Bebetto model: Murano

Wychodz眂 naprzeciw potrzebom klientów stworzyli秏y uniwersalny uchwyt na butelk/kubek.

Uchwyt ten zdaje egzamin zarówno w upalne jak i zimne dni.

Latem mo縠my ugasi pragnienie umieszczaj眂 w nim np. butelk wody.

Znakomicie spisuje si równie podczas d硊gich zimowych spacerów, kiedy to mo縠my delektowa si smakiem gor眂ej kawy czy herbaty z kubka termicznego umieszczonego w uchwycie.

Wózek wielofunkcyjny Bebetto model: Murano

Wózki Bebetto z wszywk UV50+ posiadaj elementy tapicerki zapewniaj眂e bardzo wysok ochron przeciws硂neczn.

Materia硑 poszy spe硁iaj kryteria UPF (wspó砪zynnik ochrony przed promieniowaniem UV) w wysoko禼i 50+.

Chroni zarówno przed promieniowaniem UVA oraz UVB.

Na promieniowanie s硂neczne nara縠ni jeste秏y o ka縟ej porze roku.

Zastosowana innowacja powoduje, 縠 wybrane elementy tapicerki, jak np. poszycie budki gondoli stanowi barier chroni眂 Pa駍twa pociechy przed negatywnym wp硑wem promieniowania.

Firma Bebetto zapewnia serwis gwarancyjny „od drzwi do drzwi”.

Produkt, który wymaga serwisowania (zakupiony w autoryzowanym punkcie sprzeda縴 Bebetto), producent odbiera wózek z dowolnie wskazanego miejsca w kraju, a nast阷nie po serwisowaniu zwraca na ten sam adres.

Za硂縠niem serwisu jest odes砤nie naprawionego produktu do klienta, w ci眊u 2 dni roboczych od jego otrzymania (Serwis 48).

Klient o fakcie odes砤nia naprawionego produktu informowany jest telefonicznie. 

Serwis dost阷ny jest na terenie ca砮j Polski przez ca硑 okres u縴tkowania wózka.

Przez pierwsze 24 miesi眂e us硊ga jest bezp砤tna.

Bezp砤tna przesy砶a dotyczy wy潮cznie firmy kurierskiej wskazanej przez serwis firmy Bebetto.

Wi阠ej informacji znajd Pa駍two na stronie www.bebetto.eu

Foteliki samochodowe pasuj眂e na stela wózka

Bebetto Nitello (Adaptery do dokupienia):

W zdj阠iach znajdziecie linki do pe硁ej kolorystyki fotelików samochodowych.

Fotelik samochodowy RECARO model: Privia Fotelik samochodowy KIDDY model: Evolution pro 2 Fotelik samochodowy AVIONAUT model: Kite+
Fotelik samochodowy RECARO model: Privia Fotelik samochodowy KIDDY model: Evolution pro 2 Fotelik samochodowy AVIONAUT model: Kite+
Fotelik samochodowy BeSafe model: iZi Go Fotelik samochodowy Maxi Cosi model: Pebble
Fotelik samochodowy BeSafe model: iZi Go Fotelik samochodowy Maxi Cosi model: Pebble
   
   

 

Strona g丑wna    O sklepie    Mapa serwisu    Regulamin    Polityka cookies     Polityka prywatnosci