Logowanie    Rejestracja     
Obserwowane 0   Koszyk jest pusty
  
w produktach w artyku砤ch
Wy秝ietl produkty producenta:
sklepbobas.pl na facebook

twitter
instagram


pl. Matejki 2a
Zielona G髍a
607 122 525
(068) 324 60 50
603 894 600 biuro@sklepbobas.pl

Nasze aukcje allegro aukcje sklepbobas na allegro

Przesy砶i kurierskie przesy砶i kurierskie
  
  

Aquastop Krem dla noworodk體

Aquastop Krem dla noworodk體
Aquastop Krem dla noworodk體
dost阷ny: od r阫i
producent: b黚chen
b黚chen
Cena: 12,90 z
kod produktu: Krem dla noworodk體

    opis produktu           opinie    

Dzia砤nie: Piel阦nacyjno-ochronny preparat hydrofilowy AQUASTOP przeznaczony jest dla osób doros硑ch, dzieci, niemowl眛 i noworodków od pierwszych dni 縴cia. Piel阦nacja i ochrona znacznie delikatniejszej i podatniejszej na uszkodzenia skóry noworodków i niemowl眛 stanowi istotny problem.

Preparat AQUASTOP mo縠 by stosowany u noworodków jako rutynowa piel阦nacja i ochrona niedojrza砮j skóry, z natury nadwra縧iwej i poddanej dzia砤niu ró縩ych czynników. Szczególne znaczenie ma to u noworodków przedwcze秐ie urodzonych, zw砤szcza z bardzo nisk mas urodzeniow cia砤, których skóra 砤twiej ulega wysuszeniu, a drobne otarcia i mikrouszkodzenia mog stanowi drog wnikni阠ia bakterii i rozwoju zaka縠nia.

AQUASTOP jest 秗odkiem spe硁iaj眂ym potrzeby najbardziej wra縧iwej skóry. Ma w砤禼iwo禼i koj眂e i 砤godz眂e podra縩ienia co powoduje ich szybkie ust眕ienie. Bardzo ma砮 noworodki trac du縪 wody przez skór - tym wi阠ej im bardziej s niedojrza砮 i im mniejsza jest ich masa cia砤 - mo縠 to doprowadzi do zaburze prawid硂wego funkcjonowania organizmu. Dlatego tak wa縩e jest stosowanie preparatu AQUASTOP, który dzi阫i specjalnej recepturze nat硊szcza skór, a tworz眂y si na jej powierzchni ochrony filtr zabezpiecza j przed utrat wody i dzia砤niem czynników zewn阾rznych zapewniaj眂 skuteczn i d硊gotrwa潮 ochron.

Preparat AQUASTOP stanowi tak縠 doskona砮 zabezpieczenie skóry przed mrozem i wiatrem, godzi dolegliwo禼i suche, wra縧iwej, 硊szcz眂ej si czy te pop阫anej skóry. Wytwarza na powierzchni skóry cienk warstw ochron zapobiegaj眂 jej wysuszeniu.

Wskazania: dla noworodków przedwcze秐ie urodzonych do piel阦nacji i ochrony przed utrat wody przez skór, niemowl眛 i dzieci profilaktycznie do ochrony przed odparzeniami, dla doros硑ch do piel阦nacji suchej skóry, do ochrony skóry przed mrozem, wiatrem i utrat wody.

Przeciwskazania: Nie stosowa przy nadwra縧iwo禼i skóry na pochodne lanoliny.

Sk砤d: wazelina bia砤, olej mineralny, wosk mineralny, alkohole we硁y owczej, fenoksyetanol, metylo-etylo-propylo-butylo parabeny

Strona g丑wna    O sklepie    Mapa serwisu    Regulamin    Polityka cookies     Polityka prywatnosci