w produktach w artykuach
Wywietl produkty producenta:
sklepbobas.pl na facebook

twitter
instagram


pl. Matejki 2a
Zielona Gra
607 122 525
(068) 324 60 50
603 894 600 biuro@sklepbobas.pl

Nasze aukcje allegro aukcje sklepbobas na allegro

Przesyki kurierskie przesyki kurierskie
  
  
Jak widzi dziecko? 2012-07-16, 17:30
Jak widzi dziecko?

 

Zastanawialicie si kiedy jak widzi nowo narodzone dziecko? Czy Was rozpoznaje? Czy potrafi rozrónia kolory? Czy widzi te wszystkie pikne rzeczy, które dla niego przygotowalicie? 

Dziewi miesicy spdzonych w miym pómroku a tu nagle wiata, byski, dziwne przedmioty, ludzie... wyobracie sobie tak zmian!


Gaki oczne noworodka poruszaj si, renice zwaj i rozszerzaj, maluch umie mruga i ledzi wzrokiem poruszajce si przedmioty. Widzenie to jednak nie tylko rejestrowanie obrazów, ale take ich interpretowanie. Mózg musi si tego dopiero nauczy. Such, smak, dotyk a nawet wch doskonal si ju w yciu podowym dziecka, ze wzrokiem natomiast jest inaczej. W brzuchu mamy jest ciemno, dlatego dziecko uczy si widzie dopiero po urodzeniu. Nauka widzenia bdzie trwaa wiele miesicy. Rozwój wzroku trwa a do ok. 5. roku ycia. Jak zatem widzi nowo narodzony malec? Na pewno nie lubi silnego wiata. W pobliu róda silniejszego ni 25 W zamyka oczy w odruchu obronnym, natomiast spokojnie bada wzrokiem otoczenie w ciemnoci i w pómroku.

 

Natura wyposaya nowo narodzonego czowieka w swojego rodzaju mechanizm obronny - pozwala on widzie przedmioty znajdujce si w odlegoci okoo 17–30 cm od jego oczu, a reszta wiata tworzy tylko rozmyte plamy co pozwala malcowi skupia si na tym, co dla niego najwaniejsze, i uciec od nadmiaru wrae mogcego wywoa zamt w jego delikatnej psychice. To dlatego tak przygldam ci si, gdy pochylasz si nade mn - instynktownie ustawiasz si w idealnej odlegoci. Widzenie niemowlaka jest 30 razy mniej ostre ni dorosego. Na pocztku wszystko jest rozmazane, pojawiaj si gównie ciemne i jasne plamy. Powoli jednak z tego chaosu zaczn si wyania obrazy. Na razie wszystko jest dwuwymiarowe, na wersj 3D trzeba bdzie jeszcze poczeka. Najciekawszym obrazkiem jest ludzka twarz. Bobas bdzie chtnie przyglda si twarzom mamy i taty. Ju po okoo czterech godzinach od narodzin jest w stanie je rozpozna. Noworodki chtnie przygldaj si równie przedmiotom, które przypominaj ludzk twarz, np. misiom i lalkom.


Widzenie niemowlaka jest peryferyjne czyli dokadniej widzi to co znajduje si na obrzeach pola widzenia ni w centrum czyli odwrotnie ni czowiek dorosy. Zmieni si to jednak w cigu najbliszych tygodni. Na pocztku gaki oczne dziecka nie poruszaj si w sposób skoordynowany. Dlatego noworodki mog nie zwraca uwagi na zawieszone nad óeczkiem nawet najbardziej atrakcyjne zabawki. W pierwszych tygodniach jedno oko moe troch ucieka w bok, zwykle na praw stron, któr noworodki wol od patrzenia na wprost. Czasem rodzicom wydaje si, e dziecko  zezuje. Przyczyn tego s dodatkowe fady skórne w kcikach oczu. Kiedy znikaj, spojrzenie si "prostuje"


W drugim miesicu dziecko zaczyna skupia wzrok - potrafi wpatrywa si w jeden przedmiot nieprzerwanie nawet przez pó godziny. wiadczy to o tym, e kontroluje prac gaek ocznych. Stery przejmuje kora mózgowa a nie jak dotd orodki podkorowe. Widzenie peryferyjne ustpuje widzeniu centralnemu. Teraz warto zadba o to, by maluch mia na czym „zawiesi” wzrok. Ju teraz moesz pokazywa mu interesujce przedmioty. Do szczebelków óeczka przymocuj sznurek, a do niego przyczep: srebrny widelec albo yk, czerwony lejek, óte soneczko du fotografi dziadka lub babci oraz duy czarno-biay wzór. Przedmioty te powinny wisie w odlegoci okoo 20-25 cm od twarzy dziecka. Dekoracja powinna by czsto zmieniana. Dziecko ju zauwaa, e co si rusza, szczególnie jeli ten ruch jest powolny. Uczy si rozrónia dwa przedmioty, o ile s oddalone od siebie i nie zlewaj si w cao. Dlatego dobr zabawk jest karuzela z pozytywk - dziecko lubi ledzi jej powolny ruch. Czasami jednak warto zmieni i jej zabawki i zamiast nich powiesi kawaek sreberka czy przedmiot kuchenny o ciekawym ksztacie. Patrzenie na przedmiot w ruchu uatwia dziecku spostrzeenie, e jest on jedn caoci – ruch powoduje bowiem, e przedmiot wyranie odcina si od statycznego ta i ujawniaj si jego krawdzie. Dowiaduje si te, gdzie przedmiot si zaczyna, a gdzie koczy. Dopiero teraz masz wraenie, e dziecko nie tylko patrzy, ale nareszcie widzi. Stopniowo poszerza si pole jego widzenia. Zaczyna nawet naladowa dorosych, kiedy ci stroj do niego miny.W trzecim miesicu ycia w korze mózgowej wytworzyo si ju tyle pocze midzy neuronami, e dziecko potrafi pynnie wodzi oczami za poruszajcym si przedmiotem. Moesz sama si o tym przekona. We jaki ciekawy przedmiot i poka go dziecku z odlegoci okoo 30 centymetrów. Poczekaj, a zacznie si mu przyglda. Nastpnie bardzo wolno zacznij go przesuwa, by zobaczy, jak wzrok dziecka zacznie za ni poda Zdolno widzenia szczegóów wzrasta na tyle, e pod koniec trzeciego miesica maluch umie dostrzec guziki na twojej bluzce, oczy misia, kwiatki na kocyku. Przez pierwsze pó roku ostro widzenia poprawia si w tempie ekspresowym, w drugim póroczu ju nieco wolniej. Pod koniec trzeciego miesica niemowl potrafi ju wyciga rce ku przedmiotom i mocno chwyta to, co trafi do rczki; dbaj wic o to, by nad jego ókiem nie wiesza nic niebezpiecznego.


W nastpnych miesicach
dziecko staje si wraliwe na kolory i róne odcienie szaroci; zaczyna rozrónia take barwy pastelowe czy zamane. Teraz mog go zaciekawi czarno-biae fotografie lub delikatny szlaczek na tapecie. Midzy drugim a pitym miesicem niemowl przechodzi od niemal cakowitej niezdolnoci widzenia trójwymiarowego do widzenia gbi, dziki czemu zaczyna prawidowo ocenia odlego. Wyciga rczki ku zabawkom, potrafi je pochwyci i dugo im si przypatruje. Zadbaj o to, by mogo dotyka rónych faktur materiaów.

Od trzeciego do szóstego miesica bobas uczy si przewidywa, gdzie znajdzie si za chwil poruszajcy si przedmiot. Jeli masz dosy podnoszenia wyrzucanych z wózka zabawek, pomyl, e dziecko wanie wiczy swoje nowe umiejtnoci a przy okazji odkrywa zwizki przyczynowo-skutkowe. W drugim póroczu ostro wzroku, widzenie trójwymiarowe, koordynacja wzrokowo-ruchowa s rozwinite do tego stopnia, e dziecko zauwaa may szczegó na zabawce oraz potrafi podnie nawet paproszek, który najczciej dodatkowo bada jeszcze zmysem smaku. Proponuj mu wtedy zabawki manipulacyjne. Trzeba w nich co przekrci, nacisn, wicz wic rczki, ale i poprawia si koordynacja wzrokowo-ruchowa. Dotykanie rónych przedmiotów, ogldanie ich i poznawanie innymi zmysami to te lekcja widzenia.

Okoo siódmego, ósmego miesica kolory staj si ywsze. Zaczyna dostrzega wypukoci. Ostro wzroku osiga warto 2/10 (z dwóch metrów dziecko widzi to, co zdrowy dorosy czowiek z 10), a w cigu kolejnych dwóch - trzech miesicy poprawia si dwukrotnie. Roczne dziecko niele rozrónia szczegóy i ocenia odlegoci. Pole widzenia ma prawie tak szerokie jak osoba dorosa. Jednak by równie dobrze odróniao kolory, potrzeba jeszcze pótora roku.

  « poprzedni lista artykuw dziau nastpny »

Strona gwna    O sklepie    Mapa serwisu    Regulamin    Polityka cookies     Polityka prywatnosci