w produktach w artykuach
Wywietl produkty producenta:
sklepbobas.pl na facebook

twitter
instagram


pl. Matejki 2a
Zielona Gra
607 122 525
(068) 324 60 50
603 894 600 biuro@sklepbobas.pl

Nasze aukcje allegro aukcje sklepbobas na allegro

Przesyki kurierskie przesyki kurierskie
  
  
Polityka cookies 2015-01-20, 21:23

 

1. Definicje:

1.1.
Administrator – P.P.H.U. Bobas Grayna Jasiska, Pl. Matejki 2a, 65-056 Zielona Góra, wpisany do ewidencji dziaalnoci gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zielona Góra pod numerem 14403 w 1993 roku, REGON: 970300107, NIP: 929-000-60-03.

1.2.
Cookies - dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urzdzeniach za porednictwem, których Uytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora..

1.3. 
Urzdzenie - elektroniczne urzdzenie za porednictwem, którego Uytkownik uzyskuje dostp do strony internetowej Administratora.

1.4.
Uytkownik - oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mog by wiadczone usugi drog elektroniczn lub z którym zawarta moe by Umowa o wiadczenie usug drog elektroniczn.

 

2. Wykorzystanie plików cookies

2.1.
Pliki Cookies wykorzystuje Administrator za porednictwem strony internetowej sklepbobas.pl.

2.2. 
Informacje z plików Cookies wykorzystywane s w celach optymalizacji dziaania strony internetowej, oraz w celach statystycznych.

2.3. S
tosowane na stronie internetowej rozwizania s bezpieczne dla urzdze Uytkowników korzystajcych ze strony internetowej Administratora. Nie jest moliwe przedostanie si do urzdze Uytkowników niebezpiecznego lub zoliwego oprogramowania.

2.4.
Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies: sesyjne (to pliki, które s przechowywane na urzdzeniu Uytkownika i pozostaj tam do momentu zakoczenia sesji danej przegldarki) oraz trwae (przechowywane na urzdzeniu Uzytkownika i pozostaj tam do momentu ich skasowania).


3.
Sposoby okrelenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostpów do cookies


3.1.
Uytkownik ma moliwo ograniczenia lub wyczenia dostpu plików Cookies do swojego urzdzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu bdzie moliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagaj plików Cookies.

 
3.2.
Uytkownik moe samodzielnie i w kadym czasie zmieni ustawienia dotyczce plików Cookies, okrelajc warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostpu przez pliki Cookies do urzdzenia Uytkownika. Zmiany ustawie, o których mowa powyej, Uytkownik moe dokona za pomoc ustawie przegldarki internetowej lub za pomoc konfiguracji usugi. Ustawienia te mog zosta zmienione w szczególnoci w taki sposób, aby blokowa automatyczn obsug plików Cookies w ustawieniach przegldarki internetowej bd informowa o ich kadorazowym zamieszczeniu Cookies na urzdzeniu. Szczegóowe informacje o moliwoci i sposobach obsugi plików Cookies dostpne s w ustawieniach oprogramowania (przegldarki internetowej).

3.3. 
Uytkownik moe w kadej chwili usun pliki Cookies korzystajc z dostpnych funkcji w przegldarce internetowej, której uywa.

3.4.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, moe wpyn na niektóre funkcjonalnoci dostpne na stronie internetowej Administratora.« poprzedni lista artykuw dziau nastpny »

Strona gwna    O sklepie    Mapa serwisu    Regulamin    Polityka cookies     Polityka prywatnosci